Wybierz język:
Menu:
Szybki kontakt:
Bezpłatna wycena!

Oddzwonimy w 10 minut
Tel. +48 516 032 044
welcome@etranslacja.pl
Nasi klienci:
Oferta - Dokumenty urzędowe

Prywatne

 • dokumenty pojazdu: USA, WIELKA BRYTANIA, IRLANDIA
 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 • odpisy skrócone aktu małżeństwa
 • świadectwa pracy
 • świadectwa szkolne
 • zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • referencje
 • dyplomy ukończenia studiów magisterskich
 • część B dyplomu
 • prawo wykonywania zawodu lekarza
 • wyroki sądowe
 • indeksy
 • świadectwa rzemieślnicze
 • zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały
 • i inne

Dokumenty spółek

 • akty założycielskie i umowy spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych (Cypr, Turks i Caicos, Panama)
 • apostille
 • odpisy KRS
 • gwarancje bankowe
 • sprawozdania finansowe
 • opinie biegłego rewidenta
 • bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
 • listy intencyjne
 • plany realizacji przedsięwzięcia
 • i inne
Sukces jest największym mówcą świata!
Mówimy Twoim językiem i 80 innymi językami!
Wszelkie prawa zastrzeżone przez etranslacja.pl
projektowanie stron WebdesignArt & a.media